Naar inhoud
ASN Groep

ASN Vonk loket Sneek

Adres:

Wolkammersstraat 14b

8601 VB Sneek

0515 - 412 825 Routebeschrijving

no-fax

Openingstijden:

Maandag

8:00 - 17:30

Dinsdag

8:00 - 17:30

Woensdag

8:00 - 17:30

Donderdag

8:00 - 17:30

Vrijdag

8:00 - 17:30

Zaterdag

Gesloten

Zondag

Gesloten

Klikt u hier om uitleg te krijgen over het schadeproces.

Even voorstellen

Volledige ontzorging bij Autoschade in Sneek

Bij ASN Vonk loket Sneek wordt u snel en vakkundig geholpen. Wat de oorzaak ook is of wie de schuldige is, autoschade komt nooit gelegen. Dan is het fijn om een specialist in de buurt te hebben waar u uw personenauto of bedrijfswagen met een vertrouwd gevoel heen kunt brengen.

 

Een kleine deuk of een beschadigde ruit?

Bij ASN Vonk loket Sneek weten ze er wel raad mee. Met speciale technieken, zoals uitdeuken zonder spuiten, halen de medewerkers van dit ervaren autoschadeherstelbedrijf de kras of deuk er zo uit. En de kosten vallen erg mee, omdat er minder voorbereiding nodig is.

 

Verzekering

Zorgen over het regelwerk met de verzekering? Niet nodig, de medewerkers van ASN Vonk loket Sneek regelen alles van A tot Z voor u.

 

Autopoetsen en reconditioneren van uw auto

Met deze speciale service maken ze bij ASN Vonk loket Sneek uw auto weer als nieuw. Denkt u aan auto poetsen, geurvrij maken, spotrepair, dashboard reparatie, bekleding reparatie en steenslag reparatie.

 

Haal- en brengservice

ASN Vonk loket Sneek beschikt over een eigen haal- en brengservice. Het streven is om u zo snel mogelijk weer in uw eigen auto te laten rijden. In de tussentijd wilt u wel mobiel zijn.

 

Dit schadeherstelbedrijf zorgt dan ook voor passend vervangend vervoer. De meeste auto- en leaseverzekeringen dekken dit, waardoor deze dienstverlening gratis is voor u.

 

ASN Vonk loket Sneek verzorgt de haal- en brengservice in de volgende plaatsen rondom Sneek:

 

Achlum, Akkrum, Akmarijp, Arum, Baaium, Baard, Baars, Bantega, Basse, Beers, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Blesdijke, Blessum, Boer, Boijl, Boksum, Bolsward, Bontebok, Boornzwaag, Boschoord, Bozum, Britsum, Britswerd, Broek, Burgwerd, Cornjum, De Blesse, De Bult, De Hoeve, De Knipe, De Pol, Dearsum, Deinum, Delfstrahuizen, Dijken, Doldersum, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Dronrijp, Eagum, Echten, Echtenerbrug, Edens, Eesterga, Eesveen, Elsloo, Engelum, Finkum, Firdgum, Flânsum, Follega, Franeker, Frederiksoord, Friens, Gauw, Goënga, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Hallum, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hempens, Hennaard, Herbaijum, Hichtum, Hidaard, Hijum, Hilaard, Hitzum, Hoornsterzwaag, Huins, Idaerd, Idskenhuizen, IJsselham, Itens, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jonkersland, Jorwerd, Joure, Jubbega, Kalenberg, Katlijk, Kimswerd, Klooster-Lidlum, Koufurderrige, Kubaard, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Lemmer, Lions, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lutkewierum, Luxwoude, Makkinga, Mantgum, Marijenkampen, Marrum, Marssum, Menaldum, Midlum, Mildam, Minnertsga, Munnekeburen, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Altoenae, Nijeberkoop, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijensleek, Nijetrijne, Nijland, Noordwolde, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldemarkt, Oldeouwer, Oldetrijne, Oosterbierum, Oosterend, Oosterlittens, Oosterstreek, Oosterwierum, Oosterzee, Oranjewoud, Ossenzijl, Oude Biltzijl, Oude leie, Oudehaske, Oudehorne, Oudeschoot, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Paasloo, Peins, Peperga, Pietersbierum, Pingjum, Poppenwier, Reduzum, Ried, Rien, Rohel, Roodhuis, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Schalsum, Scharnegoutum, Scharsterbrug, Scheerwolde, Scherpenzeel, Schettens, Schingen, Schraard, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Slappeterp, Sloten, Snakkerburen, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannenburg, Spannum, Steenwijkerwold, Steggerda, Stiens, Swichum, Teerns, Ter Idzard, Terband, Terherne, Teroele, Tersoal, Tirns, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tuk, Tzum, Tzummarum, Ungabuurt, Vegelinsoord, Vinkega, Vledder, Vledderveen, Vrouwenparochie, Waaxens, Waskemeer, Weidum, Welsrijp, Westhoek, Wier, Wieuwerd, Wijckel, Wijnaldum, Wilhelminaoord, Willemsoord, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Witte Paarden, Wolvega, Wommels, Woudsend, Wytgaard, Zandhuizen, Zorgvlied, Zurich en Zweins.

naar boven